utorok 17. novembra 2015

Kniha Šaría pre nemoslimov


Islam nie je len náboženstvo, ale aj politický systém s vlastnou zbierkou zákonov. Tieto zákony sa nazývajú šaría a neexistuje oblasť života, pre ktorú by šaría nemala právne predpisy. Šaría je založená na úplne iných princípoch ako náš právny systém, ide o zákonodarstvo založené na posvätných textoch islamu, čo sú korán (kázania proroka Mohameda), síra (životopis proroka Mohameda) a hadís (tradície zavedené prorokom Mohamedom).

Mnohé z nariadení šaríe sa týkajú aj nemoslimov, pričom dokonca až 61 percent islamskej doktríny v horeuvedených posvätných textoch sa zaoberá kafirmi, teda nemoslimami. Poznať nariadenia šarie, ktoré by v prípade jej dominancie v našich krajinách mali vplyv na náš život je teda dôležité.

Keď pozorujeme vývoj v Európe, vidíme že každá požiadavka moslimov je založená na myšlienke nastolenia šaríe aj v našej krajine. Ak budeme vedieť, ako by šaría mohla zmeniť náš život, môžeme sa ľahšie rozhodovať, ako reagovať.

Kniha Šaría pre nemoslimov renomovaného odborníka na politický islam Billa Warnera prináša základné poznatky týkajúce sa islamského práva šaría. V dnešnom uponáhľanom svete je ideálnym zdrojom základného prehľadu pre niekoho, kto nemá čas alebo potrebu zdĺhavo študovať objemné staré texty.

Kúpiť knihu Šaría pre nemoslimov:

https://www.artforum.sk/katalog/85298/saria-pre-nemoslimov

http://www.librix.eu/sk/books/detail/saria-pre-nemoslimov-1016/

http://www.bux.sk/knihy/267879-saria-pre-nemoslimov.htmlOficiálne vyhlásenie - Centrum pre štúdium politického islamu, Slovenská republika v súvislosti s útokmi v Paríži z 13. novembra 2015

Všetci si určite pamätáme, ako nás v januári šokovala správa o zavraždení redaktorov Charlie Hebdo. Tento útok proti slobode prejavu v Európe nami hlboko otriasol. Parížsky 13. november si vyžiadal viac ako desaťnásobok obetí a Európa je opäť v šoku.

Po každom teroristickom útoku politickí predstavitelia rôznych krajín vyjadrujú zdesenie a nerozumejú, ako sa niečo tak hrozné mohlo stať. Tento zmätok pramení z neschopnosti pomenovať príčinu teroristických útokov. Tou príčinou je doktrína islamu. Až pokým nebudeme ako spoločnosť schopní toto otvorene povedať, budeme znovu a znovu zaskočení podobnými útokmi a nebudeme schopní im nijako zabrániť.

Typickou politickou reakciou na teroristický útok je prísľub posilnenia tajných služieb a ďalších bezpečnostných zložiek. Aj keď tieto vyhlásenia môžu niektorých občanov upokojiť, v reálnej situácii veľa nezmenia. Žiadna bezpečnostná zložka nedokáže ochrániť verejný priestor pred všetkými teroristickými hrozbami. Spomeňme si, koľko sľubov o zvýšenej ochrane sme počuli v januári. A koľko obetí musí Paríž pochovávať o desať mesiacov neskôr.
Z nášho zármutku povstáva otázka: Ako si čo najvhodnejšie uctiť tieto obete? Vence a sviečky nepostačia. Z tejto udalosti by sme sa mali poučiť. CSPI International kladie dôraz na týchto niekoľko bodov:
  • Mali by sme pochopiť, že samotné teroristické útoky nie sú ani cieľom, ani príčinou problému. Tou príčinou je politická doktrína islamu, ktorej hlavným cieľom je, aby sa všetci ľudia na svete podriadili islamu a uznali, že Alah je jediným bohom a Mohamed je jeho prorokom. Ako  napríklad hovorí jeden významný autoritatívny hadís:
Mohamed: Bolo mi prikázané viesť vojnu proti ľudstvu, pokiaľ všetci nedosvedčia, že niet iného boha než Alaha, neuveria, že som jeho prorokom a neprijmú všetky zjavenia, ktoré sú skrze mňa vyslovené. […]“ (Muslim 001,0031)

  • Nástrojom na uskutočnenie tohto cieľa je džihád. Existuje viac druhov džihádu a teror je jedným z nich. 
  • Nesmieme zabudnúť na rolu podriadenia sa v islame. Význam samotného slova „islam“ je práve „podriadenie sa“. Každý človek sa musí skôr či neskôr podriadiť Alahovi. Jedným zo spôsobov, ako toto dosiahnuť, je vyvolať v kafiroch (neveriacich) strach. Poddať sa strachu by znamenalo podriadiť sa a tým naplniť cieľ teroristov.
  • Musíme prejaviť odvahu. Nie iba ako spoločnosť, ale takisto ako jednotlivci. Pretože zmena začína pri každom jednom z nás. Mnoho z nás by radšej verilo, že všetky náboženstvá sú plné lásky a vedú k rozvoju jedinca. Každopádne nie je jednoduché nájsť potrebnú odvahu, pomocou kritického myslenia zhodnotiť politickú doktrínu islamu a položiť si otázku, či vedie veriacich moslimov vo vzťahu ku kafirom skôr k porozumeniu alebo nenávisti. 
  • Mali by sme byť odvážni aj pred ostatnými. Nesmieme mať obavu povedať pravdu len preto, že nechceme niekoho uraziť. Sloboda prejavu je dôležitejšia než kohokoľvek zranené city. Pokiaľ nenájdeme odvahu postaviť sa za naše slobody, riskujeme ich stratu. 
  • Nakoniec by sme nemali naletieť jednoduchým riešeniam. Džihád v Európe s určitosťou vyvolá reakcie. Nájdu sa ľudia, ktorí budú plošne útočiť na všetkých moslimov. Výbuchy hnevu sú však skôr prejavom slabosti než sily a poškodzujú debatu vedúcu k riešeniu situácie. Aby sme mohli našu spoločnosť ochrániť, je potrebné sa zjednotiť, nie postaviť sa jeden proti druhému. 

Problémom nie sú moslimovia ako ľudia, ale politické požiadavky islamu a nekonečná západná tolerancia (alebo lepšie ľahostajnosť či strach) ako odpoveď na ne. Ak ukážeme odvahu tento problém pomenovať a otvorene o ňom hovoriť, možno sa nám podarí dodať odvahu aj miliónom moslimov na celom svete. Odvahu k tomu, aby sa úprimne pozreli na zdroje islamu – korán, síru a hadísy. V týchto textoch je džihád proti neveriacim opakovane chválený ako najvyšší čin.

Mohamed: „Bojovať s kafirmi v džiháde čo i len jeden deň je väčšie ako celý pozemský svet a všetko v ňom. Miesto v Raji, menšie ako váš jazdecký bičík, je väčšie ako celý pozemský svet a všetko v ňom. Prejsť jeden deň alebo jednu noc v džiháde je väčšie, ako celý pozemský svet a všetko v ňom.“ (Buchárí 4,52,142)

Nesmieme sa báť jasne a bez emócií hovoriť o politickom islame. O tom, aké utrpenie a problémy prináša ako moslimom, tak aj nemoslimom. Takto si posvietime priamo na podstatu problému. V súčasnej dobe to už nebude úplne ľahká cesta. Pokiaľ však začneme jednať s odvahou a pochopením, môžeme zabrániť mnohým budúcim obetiam.

Ak spoločenské elity nezaujmú jasné stanovisko a budú opäť vyhlasovať, že útoky v Paríži boli izolovaným činom niekoľkých nepríčetných jednotlivcov, budúce útoky náš opäť zaskočia. Pokiaľ budeme trvať na tom, že doktrína islamu je bezchybná a jej politické požiadavky sú legitímne, dáme za pravdu teroristom. Pokiaľ sa nezameriame na príčinu problému a budeme riešiť iba následky, neuchránime Európu takú, akú sme ju poznali doteraz.

Aby sme si skutočne uctili pamiatku nevinných obetí z Paríža, musíme nájsť odvahu pomenovať politický islam.

CSPI International, 14. novembra 2015

pondelok 9. novembra 2015

Bill Warner ako hosť v televízii TA3"Islam ako náboženstvo ma nezaujíma a nevenujem sa mu. Tiež neviem, čo si myslia moslimovia, ako ma vnímajú, nedokážem sa vžiť do mysle moslima, do ich modlenia a rituálov. Ale to nie je moja vec a ani to nie je podstatné. Pretože to, čomu sa venujem, je tá časť islamu, tá časť doktríny, ktorá sa zaoberá mnou ako neveriacim – kafirom.
Islam je možné rozdeliť na náboženskú a politickú časť a je to navyše veľmi jednoduché: keď islam hovorí o kafiroch, ide o politický islam. Pritom 64 percent textu Koránu sa vzťahuje na kafirov. Väčšina Koránu sa teda týka priamo mňa ako nemoslima. A to je jediný dôvod, prečo sa jej venujem."

Dr. Bill Warner, prezident Centra pre štúdium politického islamu